Skip to main content

Gerechtelijk Deskundige

Vakdeskundig en ervaren

Ing. Bart van den Elshout is in 2009 afgestudeerd als Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden en is aangesloten bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen met lidnummer D0253 (LGRD). Sindsdien wordt hij regelmatig benoemd als deskundige door diverse rechtbanken en wordt hij tevens ingeschakeld als partijdeskundige door specialistische advocatenkantoren.

Naast zijn vakdeskundigheid beschikt Bart (van den Elshout) over een ruime kennis van de juridische aspecten die nodig zijn bij het optreden als Gerechtelijk Deskundige. Wij houden ons in dit kader strikt aan de leidraad Deskundigen in civiele zaken zoals die door de Rechtspraak is voorgeschreven. Op verzoek mailen wij u deze leidraad.