Skip to main content

Vooropnamen

Vooropnamen voorkomen discussie

Vooropnamen zijn bedoeld om de actuele situaties van woningen of andere gebouwen gedetailleerd in beeld te brengen, voordat gestart wordt met sloop-, grond- en/of bouwwerkzaamheden in de directe omgeving. ONE Expertise BV adviseert daarbij eveneens de betrokken partijen indien gebreken of situaties worden geconstateerd waarbij een reële kans op schade aanwezig is.

De rapportage en de foto’s worden digitaal verstrekt. Het rapport vormt een handzame controlevorm bij claims en met de digitale foto’s kunnen situatie goed worden beoordeeld en uitvergroot. Tevens verzorgen wij hoogte- en trillingsmetingen.

Wij hanteren concurrerende tarieven voor zowel de vooropnamen als de hoogte- en trillingsmetingen. Na aanvraag ontvangt u binnen 24 uur van ons een offerte.