Skip to main content

Arbiter

ONE Expertise BV is een ervaren arbiter bij bouwkundige en civieltechnische geschillen. Daarnaast heeft ONE Expertise BV in de persoon van Bart van den Elshout tevens ervaring opgedaan als arbiter bij de afwikkeling van aardbeving claims in Groningen.