Skip to main content

AANSPRAKELIJKHEID AVB / BAV

Heeft u vragen op het gebied van aansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsclaims? Dan bent u ook bij ONE Expertise BV aan het juiste adres. Op basis van onze technische en juridische kennis verrichten wij gedegen onderzoek en kunnen wij u, mede op basis van de jurisprudentie, adequaat adviseren.

Wij beschikken over ruime kennis van het Bouwbesluit, de diverse normen en binnen de bouwwereld gehanteerde voorwaarden. Met zowel deze als onze technische kennis, kunnen wij elk bouwkundig en civieltechnisch aansprakelijkheidsvraagstuk helder in kaart brengen.

Ruime kennis

  • Aansprakelijkheidsclaims
  • Beroepsaansprakelijkheidsclaims
  • Technische kennis in huis
  • Juridische kennis in huis